[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Hà Nội (TTXVN 23/6/2023) Chiều 23/6/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm cấp Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)