[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Nhà 67 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 7/2/2024) Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 7/2/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN