Ảnh

[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Hà Nội (TTXVN 29/9/2023) Chiều 29/9/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

 • Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)