Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tiếp Tổng thống Suharto

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991 Nguyễn Văn Linh

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20/11/1990

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hội kiến Tổng thống Indonesia Suharto thăm chính thức Việt Nam (11/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN