[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (15 - 18/12/1986). Ảnh: Xuân Lâm-TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ VI, ngày 18/12/1986. Ảnh: Minh Đạo-TTXVN