Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp các đại biểu quốc tế dự Đại hội IV Hội Nông dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 24/11/2003)

 Chiều 24/11/2003, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã  thân mật tiếp các đại biểu quốc tế dự Đại hội IV Hội Nông dân Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Nguyễn Văn Son, UVTW Đảng,  Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Hồ Tiến Nghị, UVTW Đảng, Trợ lý Tổng  Bí thư; Nguyễn Đức Triều, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu  quốc tế đã đến Việt Nam dự Đại hội IV Hội Nông dân Việt Nam, góp phần vào thành công của Đại hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và  nhân dân Việt Nam đánh giá cao vị trí, vai trò của nông dân và hoạt  động của Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn nông dân,  các tổ chức nông dân, nông nghiệp quốc gia, khu vực và quốc tế cũng  như nhân dân các nước trên thế giới đã dành cho nông dân Việt Nam nói  riêng, cũng như nhân dân Việt Nam nói chung, tình đoàn kết hữu nghị,  sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân  tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng  và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng  quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức  nông dân, nông nghiệp các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế sẽ  không ngừng mở rộng, và ngày càng có hiệu quả thiết thực nhất là  trong lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông  thôn, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân cũng  như của nhân dân các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu  vực và trên thế giới.          

Các đại biểu quốc tế bày tỏ vui mừng được đến dự Đại hội IV  Hội Nông dân Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành sự  quan tâm và những tình cảm thân thiết cho các đại biểu; bày tỏ những  tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với Đảng và nhân  dân Việt Nam; nhấn mạnh những ấn tượng tốt đẹp của bàn bè quốc tế về  những thành tựu to lớn mà nông dân và nhân dân Việt Nam đã đạt được  trong công cuộc đổi mới, khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, ủng hộ Việt  Nam và mở rộng hợp tác với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ phát  triển mới./.