Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Romania Ion Iliescu

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh

Hà Nội (TTXVN 18/2/2002) Ngày 18/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Tổng thống Romania Ion Iliescu và các vị cùng đi đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Nguyễn Văn Son, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Hồ Tiến nghị, ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư; Nguyễn Văn Ngạnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Romania Ion Iliescu thăm chính thức Việt Nam (20/2/2002). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Tổng thống Romania Ion Iliescu bày rỏ vui mừng đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp vào những ngày đầu xuân mới, Việt Nam vừa đón một cái Tết cổ truyền tốt đẹp; đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, vị trí và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống thông báo một số nét lớn về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của Ru-ma-ni; Phân tích bối cảnh mới của tình hình quốc tế. Tổng thống nhấn mạnh quyết tâm của Romania củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đưa quan hệ này phát triển lên một bước mới.

Tổng thống Ion Iliescu cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp thân mật đoàn; cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống và Đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị; Tổng thống chúc nhân dân Việt Nam thu nhiều thành tưu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới; xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nồng nhiệt hoan nghênh Tổng thống Romania Ion Iliescu và các thành viên trong Đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; coi đây là một mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Ru-ma-ni. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Romania đã đạt được trong thời gian vừa qua và bày tỏ tin tưởng nhân dân Romania sẽ tiếp tục xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư đã thông báo với Tổng thống những nét lớn về công cuộc đổi mới và những thành tựu quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong những năm gần đây; về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; trong đó coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ru-ma-ni. Tổng Bí thư bày tỏ sự biết ơn của Đảng và nhân dân ta đối với sự ủng hộ và giúp đỡ mà Romania đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Ru-ma-ni; mong muốn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Romania ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới./.