[Photo] Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 20/7/2023) Chiều 20/7/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam.

  • Chiều 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)