[Photo] Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã hội đàm với Chủ tịch - Tổng Giám đốc Hãng thông tấn YONHAP (8/11/2023)

Hà Nội (TTXVN 8/11/2023) Trong chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 7-1-/11/2023, ngày 8/11/2023, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã hội đàm với Chủ tịch - Tổng Giám đốc Hãng thông tấn YONHAP Seong Ghi-hong.

  • Tổng Giám đốc Việt Nam Vũ Việt Trang cùng Đoàn đại biểu TTXVN chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch – Tổng Giám đốc Seong Ghi-hong và Đoàn đại biểu Hãng thông tấn YONHAP. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

  • Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang hội đàm với Chủ tịch - Tổng Giám đốc YONHAP Seong Ghi-hong. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

  • Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang ký Bản ghi nhớ về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

  • Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang ký Bản ghi nhớ về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

  • Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang ký Bản ghi nhớ về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

  • Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao đổi quà lưu niệm với Giám đốc điều hành của Viện Quản lý bền vững tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) Cho Young-Jun. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

  • Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao đổi quà lưu niệm với Chủ tịch - Tổng Giám đốc Hãng thông tấn YONHAP Seong Ghi-hong. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

  • Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cùng Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam thăm trường quay của Đài Truyền hình YONHAP. Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc