Tổng thống Boris Yeltsin: Không có gì có thể ngăn cản quan hệ Nga-Việt (8/1998)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/8/1998