Tổng thống Carlos Saúl Menem họp báo (2/1997)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 18/2/1997