[Video] Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (22-24/6/2023)

Hà Nội (TTXVN 23/6/2023) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24/6. Sáng 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Lễ đón chính thức Tống thống Hàn Quốc đã được tổ chức trọng thể. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón.

Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (22-24/6/2023)