[Photo] Tổng thống Indonesia Joko Widodo đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

  Nhân vật liên quan

  • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 21/12/2022) Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, chiều tối 21/12/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Thủ đô Jakarta bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến 23/12/2022.

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Tổng thống Indonesia Joko Widodo đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Indonesia (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Indonesia (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo duyệt đội danh dự (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Tổng thống Indonesia Joko Widodo đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại lễ đón (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại lễ đón (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo trồng cây lưu niệm (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm tại Dinh Tổng thống (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức theo nghi thức truyền thống của Indonesia (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức theo nghi thức truyền thống của Indonesia (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam với Tổng thống Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam với Tổng thống Joko Widodo (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Tổng thống Joko Widodo giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Indonesia với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại lễ đón (12/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN