[Photo] Tổng thống Indonesia tổ chức trọng thể Lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (23/8/2017)

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 23/8/2017) Sáng 23/8/2017, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống, thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Giô-cô Uy-đô-đô). Sau cuộc gặp riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

 • Tổng thống Indonesia Joko Widodo đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 23/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại Lễ đón, sáng 23/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại Lễ đón, sáng 23/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng thống Indonesia Joko Widodo đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 23/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp riêng Tổng thống Indonesia Joko Widodo, sáng 23/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký sổ lưu niệm tại Phủ Tổng thống, sáng 23/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo (8/2017). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Bộ Phát triển Làng xã các vùng khó khăn và Nhập cư Indonesia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác sử dụng khí gas tại khu vực biên giới giữa Bộ Công thương Việt Nam với Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực than giữa Bộ Công thương Việt Nam với Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến Lễ ký Ý định thư về tăng cường hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước Việt Nam - Indonesia. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ hai nước. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu với báo chí sau hội đàm (8/1017). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Trưa 23/8/2017, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự chiêu đãi chính thức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN