[Photo] Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

    Nhân vật liên quan

    • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Chiều 20/6/2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

  • Tổng thống Vladimir Putin đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, ngày 20/6/2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Tổng thống Vladimir Putin đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, ngày 20/6/2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Tổng thống Vladimir Putin đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, ngày 20/6/2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN