Tổng tống Sukarno tuyên bố: ''Chúng ta là những người bạn thân thiết đời đời''

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 27/6/1959