Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (5/2011 - 3/2021)

Trần Bình Minh

 • Họ và tên: Trần Bình Minh
 • Ngày sinh: 26/12/1958
 • Ngày vào Đảng: 1/12/1992
 • Quê quán: xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (5/2011 - 3/2021)

  - Đại biếu Quốc hội: Khóa XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Luyện kim
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 7/2008: Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 7/2008 - 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

  - 6/2010 - 5/2011: Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1/2011)

  - 5/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 1/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 1/2021 - 3/2021: Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 11/2021: Được trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và quyết định nghỉ hưu.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (5/2011 - 3/2021)

Trần Bình Minh

 • Họ và tên: Trần Bình Minh
 • Ngày sinh: 26/12/1958
 • Ngày vào Đảng: 1/12/1992
 • Quê quán: xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (5/2011 - 3/2021)

  - Đại biếu Quốc hội: Khóa XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Luyện kim
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 7/2008: Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 7/2008 - 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

  - 6/2010 - 5/2011: Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1/2011)

  - 5/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 1/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 1/2021 - 3/2021: Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

  - 11/2021: Được trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và quyết định nghỉ hưu.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa