Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trần Cẩm Tú

 • Họ và tên: Trần Cẩm Tú
 • Ngày sinh: 25/8/1961
 • Ngày vào Đảng: 10/3/1990
 • Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (từ 6/2018), XIII (từ 4/2021)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII, XIII

  - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Lâm nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1979 - 11/1983: Công nhân Lâm trường Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

  - 12/1983 - 11/1988: Sinh viên Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Sơn Bình

  - 12/1988 - 3/1995: Cán bộ Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh

  - 4/1995 - 6/2004: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh

  - 6/2004 - 7/2007: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Hà Tĩnh

  - 7/2007 - 2/2009: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

  - 3/2009 - 2/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra

  - 2/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình

  - 2/2015 - 2/2016: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 2/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 6/2018 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

  - 1/2021 - 9/4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

  - 10/4/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trần Cẩm Tú

 • Họ và tên: Trần Cẩm Tú
 • Ngày sinh: 25/8/1961
 • Ngày vào Đảng: 10/3/1990
 • Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (từ 6/2018), XIII (từ 4/2021)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII, XIII

  - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Lâm nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1979 - 11/1983: Công nhân Lâm trường Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

  - 12/1983 - 11/1988: Sinh viên Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Sơn Bình

  - 12/1988 - 3/1995: Cán bộ Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh

  - 4/1995 - 6/2004: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh

  - 6/2004 - 7/2007: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Hà Tĩnh

  - 7/2007 - 2/2009: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

  - 3/2009 - 2/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra

  - 2/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình

  - 2/2015 - 2/2016: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 2/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 6/2018 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

  - 1/2021 - 9/4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

  - 10/4/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa