[Photo] Trao giải cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ nhất

Hà Nội (TTXVN 21/10/2021) Chiều 21/10/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo hình thức trực tiếp tại Hội trường số 1 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến ở các điểm cầu của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông qua phần mềm Microsoft Teams.

  •  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

  • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

  • Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ trao giải. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải Triển vọng cho các tác giả. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Minh Đức - TTXVN