Trên 4 vạn nhân dân Thủ đô họp mít tinh chào mừng Chủ tịch Anton Yugov và đoàn đại biểu Chính phủ Bulgaria (8/10/1957)

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957