Trên đường về nước, trưa ngày 8/3/1959 Hồ Chủ tịch đến Medan

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 9/3/1959