Trích yếu diễn văn của ông Georgi Damyanov và của Hồ Chủ tịch đọc trong buổi chiêu đãi tối 15/8/1957

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.

 

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.