Trích yếu diễn văn của ông Georgi Damyanov và của Hồ Chủ tịch đọc trong buổi chiêu đãi tối 15/8/1957

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.

 

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 17/8/1957.