[Infographics] Trước 15/6/2024: Hà Nội hoàn thành kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Hà Nội (TTXVN 25/5/2024) Ngày 24/5/2024, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Công điện số 04/CĐ-UBND gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6/2024, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 20/6/2024. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra hoàn thành trước ngày 15/7/2024, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 20/7/2024.