Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Hà Nội (TTXVN 13/10/2018) Chiều 13/10/2018, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đến chào và báo cáo kết quả Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam lần thứ VII.

Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo với Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam lần thứ VII đã thành công tốt đẹp, qua đó tổng kết phong trào thi đua “Kính Chúa yêu nước" trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo. Đại hội đã cử ra Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gồm 147 vị, trong đó có 76 linh mục, 5 tu sĩ và 66 giáo dân tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương trong cả nước. 

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, 70 năm qua, đồng bào Công giáo luôn hưởng ứng nhiệt thành lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, có nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, nhiều tấm gương người Công giáo đã được tôn vinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng sự thành công của Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII; chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh được Đại hội hiệp thương tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cùng các vị Đoàn chủ tịch, Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, đây là những người có uy tín cao, là những hạt nhân xứng đáng nhất, tiêu biểu nhất để lãnh đạo thành công, hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao trách nhiệm của các vị linh mục, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua, cũng như quá trình chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VII (2018-2023) với tinh thần tâm huyết vì phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam, theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào", Giáo hội Công giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, với cương vị và trách nhiệm, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả hơn, vận động tổ chức giáo hội, chức sắc, giáo dân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước; xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đạo với đời; phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Hiền Hạnh