[Infographics] Từ 1/7/2024: Lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%

Hà Nội (TTXVN 29/6/2024) Từ ngày 1/7/2024, Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6%.