[Video] Tự hào thành phố Cảng Hải Phòng

Hà Nội (TTXVN 13/5/2024) Ngày 13-5-1955, những tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hải Phòng tại Bến Nghiêng (Đồ Sơn), đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ thực dân ở miền Bắc Việt Nam. Gần 70 năm kể từ ngày thành phố được giải phóng, Hải Phòng hôm nay luôn là một trong những địa phương dẫn đầu miền Bắc về phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị trí là khu vực kinh tế mũi nhọn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.