[Video] Tuần lễ Vàng - Sức mạnh lòng dân

Hà Nội (TTXVN 17/9/2023) Trong những ngày mùa thu lịch sử này, chúng ta đang sống lại với biết bao ký ức hào hùng của một thời “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” của dân tộc. Trong đó, một trong những dấu ấn đậm nét và rực rỡ nhất là sự nhiệt huyết của những tấm lòng, những trái tim chứa chan tình yêu Tổ quốc, cùng chung chí hướng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, quyết giành lấy và gìn giữ nền độc lập-tự do cho đất nước. Và một biểu hiện sinh động, thuyết phục nhất cho tinh thần ấy đã được thể hiện qua “Tuần lễ vàng” năm 1945.