Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng cấp cao ASEAN 16

Hà Nội (TTXVN 9/4/2010) Trưa 9/4/2010, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 đã kết thúc, thành công tốt đẹp với việc thông qua Tuyên bố của Chủ tịch hội nghị. Dưới đây là toàn văn Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16: "Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động."

1. Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ của các quốc gia thành viên ASEAN, cùng có mặt ở Hà Nội để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 vào ngày 8-9/4/2010. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận sâu rộng, cởi mở và hiệu quả về nhiều vấn đề theo chủ đề "Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động.”

2. Chúng tôi hài lòng về những tiến bộ đạt được trong việc triển khai Hiến chương ASEAN và Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và khẳng định lại những cam kết mạnh mẽ nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn kiện này thông qua các biện pháp và hành động cụ thể. Chúng tôi cũng cam kết tăng cường hợp tác nhằm đẩy mạnh liên kết khu vực và giải quyết các thách thức toàn cầu vì mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động và bền vững.

Chiến lược của ASEAN về phục hồi và phát triển kinh tế:

3. Chúng tôi nhất trí rằng ASEAN cần hành động khẩn trương ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu nhằm giúp ASEAN phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu. Chúng tôi quyết tâm triển khai hiệu quả những thỏa thuận hợp tác hiện có của ASEAN thông qua việc giám sát hiệu quả, tăng cường phối hợp, bảo đảm nguồn lực đầy đủ, và sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân.

Chúng tôi nhất trí cần tập trung nỗ lực bảo đảm ổn định tài chính, tăng cường xây dựng và kết nối hạ tầng khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển. Chúng tôi cũng nhất trí cần lồng ghép vào chính sách kinh tế các nỗ lực tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường, và một mạng lưới hệ thống an sinh xã hội, kể cả giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi nhất trí cần thúc đẩy mô hình Tăng trưởng Xanh, đẩy mạnh ứng dụng và đầu tư phát triển công nghệ xanh. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác liên quan nhằm thiết lập một cấu trúc tài chính quốc tế cân đối hơn và quản trị toàn cầu hiệu quả hơn.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia cần hạn chế áp đặt các điều kiện hoặc hàng rào đối với thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội đối với các nước đang phát triển trong việc ứng phó với các vấn đề môi trường toàn cầu.

Kết nối ASEAN:

4. Chúng tôi hài lòng với những nỗ lực tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN sẽ được đệ trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 tháng 10/2010.

Về việc này, chúng tôi hoan nghênh kết quả cuộc họp đầu tiên của Nhóm Đặc trách cao cấp (HLTF) về Kết nối ASEAN ngày 9-10/3/2010 tại Hà Nội, đặc biệt là những đề mục chính và nguyên tắc của Kế hoạch tổng thể.

Chúng tôi giao nhóm HLTF xác định những biện pháp cụ thể với những mục tiêu và các mốc thời gian rõ ràng và xây dựng các cơ chế khả thi về cấp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng để triển khai kế hoạch này.

Nhận thức rõ tính chất đa lĩnh vực của kết nối, ở cấp độ quốc gia, chúng tôi quyết tâm ủng hộ và giao quyền phối hợp giữa các bộ ngành cho đại diện của chúng tôi trong nhóm HTLF. Ở cấp độ khu vực, chúng tôi giao các Bộ trưởng liên quan tiếp tục chỉ đạo nhóm HLTF.

5. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần ưu tiên tăng cường kết nối trong ASEAN, trong đó có việc cần hoàn thiện các kết nối còn thiếu về vận tải đường không, đường biển và đường bộ ở khu vực tiểu vùng Mekong và các tiểu vùng khác của ASEAN. Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác của chúng tôi để thúc đẩy kết nối Đông Á và xa hơn thế trong tương lai. Chúng tôi cũng tái khẳng định ưu tiên cho lĩnh vực giao thông vận tải, công nghệ thông tin, năng lượng và thuận lợi hóa để việc di chuyển thể nhân, Hàng hóa và dịch vụ qua biên giới được suôn sẻ.

Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo sự hài hòa và nhất quán giữa Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN với các chiến lược trong từng lĩnh vực cụ thể.

Ứng phó với biến đổi khí hậu của ASEAN:

6. Chúng tôi tái khẳng định mạnh mẽ cam kết tăng cường các nỗ lực ứng phó ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu với biến đổi khí hậu và các thách thức xuyên quốc gia khác. Do Thỏa thuận Copenhagen có nhiều nước tham gia, chúng tôi nhất trí ASEAN cần tiếp tục đóng góp tích cực vào nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được một thỏa thuận toàn cầu có tính toàn diện và ràng buộc về pháp lý về biến đổi khí hậu theo Lộ trình Bali nhằm đảm bảo thành công của Phiên họp thứ 16 (COP 16) Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu và Kỳ họp thứ 6 của các bên tham gia hội nghị hay còn gọi là Hội nghị các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP 6).

7. Chúng tôi cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ASEAN hơn nữa nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là hợp tác về giảm nhẹ, thích ứng và xây dựng năng lực trong các lĩnh vực có lợi ích chung như phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, và quản lý nguồn nước. Chúng tôi tin tưởng rằng Sáng kiến ASEAN về Biến đổi khí hậu (ACCI) ra đời nhằm tạo khuôn khổ tham vấn sẽ là sáng kiến đóng góp quan trọng vào những nỗ lực này.

8. Do đó, chúng tôi đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về Ứng phó chung đối với biến đổi khí hậu, coi đây là một biểu hiện cụ thể cam kết chung của chúng tôi ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã giao các bộ trưởng và quan chức cấp cao liên quan triển khai Tuyên bố này và những thỏa thuận liên quan khác, trong đó có khả năng xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN về biến đối khí hậu.

Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của ASEAN

9. Chúng tôi nhất trí cần ưu tiên giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng cộng đồng do vai trò then chốt của vấn đề này đối với việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động và bền vững, và một Cộng đồng ASEAN đặt con người ở vị trí trung tâm.

Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo nghề và kỹ thuật, học tập suốt đời, và các lĩnh vực khác. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp trung và dài hạn để nâng cấp chất lượng đội ngũ lao động và đào tạo một đội ngũ lao động đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

10. Chúng tôi đã giao các bộ trưởng và các quan chức cấp cao tiến hành các biện pháp và hoạt động cụ thể để triển khai Tuyên bố Cha-am Hua Hin về Tăng cường Hợp tác Giáo dục nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN quan tâm và chia sẻ.

Vai trò trung tâm của ASEAN

11. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng và quyết tâm duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong một cấu trúc khu vực đang nổi lên và trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có những biến chuyển nhanh chóng.

Chúng tôi nhất trí với cách tiếp cận 2 chân kiềng, vừa ưu tiên thúc đẩy liên kết và xây dựng cộng đồng trong ASEAN, vừa tăng cường quan hệ đối ngoại và bảo đảm vai trò "chủ đạo" của ASEAN trong các khuôn khổ hợp tác khu vực.

Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng chiến lược của ASEAN với các đối tác quan trọng và củng cố lập trường và cách tiếp cận chung của ASEAN đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu quan trọng.

Chúng tôi nhất trí rằng bất kỳ khuôn khổ hay tiến trình khu vực mới nào đều cần phải mang tính bổ sung và xây dựng trên nền tảng các cơ chế sẵn có của khu vực và nguyên tắc lấy ASEAN làm trung tâm.

Hiến chương ASEAN

12. Chúng tôi hài lòng với những tiến bộ quan trọng đạt được trong việc thực hiện Hiến chương ASEAN, nhân tố sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý và thể chế cho Cộng đồng ASEAN và xa hơn nữa. Chúng tôi vui mừng nhận thấy cơ cấu tổ chức mới của ASEAN đã được định hình với việc bắt đầu đi vào hoạt động của một số cơ chế mới như Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC), các Hội đồng Cộng đồng, Ủy ban các Đại diện Thường trực ASEAN (CPR) và Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR).

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực xây dựng các văn bản pháp lý cần thiết để thực hiện Hiến chương, đặc biệt là việc ký Nghị định thư Hiến chương ASEAN về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN và Hiệp định Ưu đãi, Miễn trừ của ASEAN, và các văn kiện khác. Chúng tôi quyết tâm ký kết các văn bản pháp lý còn lại trong thời gian sớm nhất.

13. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đưa Hiến chương vào cuộc sống trên mọi phương diện. Do đó, chúng tôi đã chỉ thị các Bộ trưởng và quan chức cao cấp bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ chốt, cải tiến phương pháp làm việc và hoàn tất khung pháp lý đầy đủ của Hiến chương ASEAN.

Xây dựng Cộng đồng ASEAN:

14. Chúng tôi hài lòng với tiến trình thực hiện Lộ trình hướng tới Cộng động ASEAN vào năm 2015, bao gồm các kế hoạch tổng thể về Cộng đồng Chính trị An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa Xã hội của ASEAN cũng như Kế hoạch công tác giai đoạn hai (2009-2015) về Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI).

Chúng tôi giao cho các bộ trưởng và quan chức cao cấp liên quan đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận này thông qua phê chuẩn kịp thời các hiệp định, nghị định thư và hoạt động cụ thể. Chúng tôi nhấn mạnh cần xây dựng một cơ chế giám sát nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả, xác định rõ các ưu tiên cho từng giai đoạn và các cơ quan thực hiện, tăng cường sự phối hợp giữa các trụ cột và huy động nguồn lực.

15. Trên tinh thần cam kết mạnh mẽ vì một ASEAN hướng tới người dân, chúng tôi khuyến khích tất cả các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng. Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu nâng cao tinh thần cộng đồng trong các dân tộc ASEAN và nhận thức về ASEAN của các đối tác cũng như trên thế giới. Trên tinh thần đó chúng tôi hoan nghênh việc thông qua các Kế hoạch tuyên truyền cho 3 trụ cột.

16. Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa và bảo vệ quyền của người dân. Theo đó, chúng tôi vui mừng trước việc AICHR đi vào hoạt động như một khuôn khổ tổng thể hợp tác khu vực về quyền con người. Chúng tôi giao cho các bộ trưởng liên quan cho ý kiến chỉ đạo để AICHR có thể sớm hoàn thiện Kế hoạch hành động 5 năm như đã nêu trong Quy chế hoạt động của AICHR càng sớm càng tốt. Chúng tôi ghi nhận đề xuất thiện chí của Philippines về việc đặt trụ sở của AICHR tại Manila và yêu cầu các Bộ trưởng Ngoại giao xem xét vấn đề này trong thời gian tới.

Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC)

17. Chúng tôi vui mừng ghi nhận những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong triển khai Kế hoạch Thực hiện APSC và giao cho các bộ trưởng và các quan chức cấp cao liên quan tăng cường sử dụng các cơ chế và công cụ hiện có của ASEAN như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á Phi Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố của các bên về Ứng xử ở Biển Đông (DOC), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), và Công ước ASEAN về chống khủng bố và các văn kiện khác nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực.

Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều phối và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan đa lĩnh vực trong phạm vi của APSC và nhu cầu có cách tiếp cận chiến lược trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể về APSC. Chúng tôi hoan nghênh Hội đồng APSC đã thông qua Kế hoạch tuyên truyền cho APSC trong tháng 1/2010.

18. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng vai trò quan trọng của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) với tư cách là bộ qui tắc ứng xử chủ chốt giữa các quốc gia trong khu vực tiếp tục được tăng cường với việc ngày càng có nhiều các Quốc gia Thành viên cũng như các nước đề nghị được tham gia. Trên tinh thần đó, chúng tôi hoan nghênh ý định của EU, Ca-na-đa, và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia TAC.

19. Chúng tôi nhắc lại cam kết thực hiện Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á Không có Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ) và Kế hoạch Hành động của Hiệp ước và thúc giục các quốc gia có vũ khí hạt nhân xem xét sớm tham gia Nghị định thư của SEANWFZ nhằm thúc đẩy hơn nữa Khu vực Phi Vũ khí Hạt nhân ở Đông Nam Á.

20. Chúng tôi ghi nhận rằng ASEAN đã đệ trình Bản ghi nhớ về các hoạt động liên quan đến SEANWFZ cho Hội nghị Kiểm điểm năm 2010 của các bên tham gia Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân. Bản ghi nhớ sẽ giúp đề cao tầm quan trọng của hiệp ước.

21. Chúng tôi ghi nhận tiến bộ đạt được trong việc dự thảo Kế hoạch Hành động Hà Nội nhằm thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ARF, yếu tố sẽ đóng góp thêm nữa cho việc xây dựng lòng tin, hoà bình và ổn định ở khu vực.

22. Chúng tôi hoan nghênh tiến bộ đạt được trong đối thoại và hợp tác về quốc phòng trong khuôn khổ Hội nghị các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM). Chúng tôi cho rằng ADMM mở rộng sẽ giúp tăng cường sự hợp tác hiện có về an ninh và quốc phòng ở khu vực giữa ASEAN và các đối tác, phù hợp với tính chất mở, linh hoạt và hướng ra bên ngoài của ADMM. Theo đó, chúng tôi đồng ý về việc tổ chức ADMM+8 định kỳ và giao cho các Bộ trưởng Quốc phòng bảo đảm sớm thực hiện việc này.

23. Vui mừng ghi nhận sự hợp tác hiện có của ASEAN trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu thực hiện đầy đủ Công ước ASEAN về Chống Khủng bố và Kế hoạch Hành động Toàn diện của Công ước. Chúng tôi thống nhất về nhu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan an ninh nội địa của các nước ASEAN.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

24. Chúng tôi hoan nghênh các kết quả của Cuộc họp lần 3 Hội Đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đặc biệt là về những bước tiến trong quá trình triển khai Kế hoạch Thực hiện AEC. Chúng tôi nhất trí tăng cường các nỗ lực hội nhập kinh tế nội khối ASEAN, nhấn mạnh nhu cầu hoàn tất các biện pháp còn lại, và đẩy nhanh triển khai tất cả các cam kết hội nhập kinh tế của các nước thành viên.

25. Chúng tôi ghi nhận rằng kể từ khi thông qua Kế hoạch Thực hiện AEC vào tháng 11/2007, đã có nhiều bước tiến hướng tới việc xây dựng AEC.

Kể từ ngày 1/1/2010, 99,5% các dòng thuế thuộc Danh mục Cắt giảm thuế trong khuôn khổ Chương trình Ưu đãi Thuế quan chung thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (CEPT-AFTA) đã giảm xuống mức 0-5%, điều này chính là một kết quả có tác động mạnh mẽ và rõ nét nhất tới ASEAN.

Thương mại nội khối ASEAN đã tăng gần gấp 3, đạt 458,1 tỷ̉ USD năm 2008 so với năm 2000 khi cả 10 thành viên ASEAN gia nhập CEPT-AFTA. Cùng với những tiến bộ đạt được trong việc dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan đối với thương mại, những bước tiến này đã thể hiện rõ quyết tâm của ASEAN trong việc thuận lợi hóa các dòng chảy thương mại hàng hóa trong ASEAN. Theo đó, chúng tôi muốn Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN sẽ có hiệu lực vào tháng 5/2010.

26. Chúng tôi ghi nhận việc đi lại của lao động có tay nghề đã được tạo thuận lợi hơn thông qua Các thỏa thuận Công nhận Lẫn nhau (MRAs) và khẳng định lại cam kết của chúng tôi về việc thực hiện đầy đủ tất cả các MRAs trong ASEAN. Chúng tôi cũng hoan nghênh những tiến bộ thiết thực khác trong quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ trong Hiệp định khung về Dịch vụ ASEAN (AFAS) và các cam kết tự do hóa đầu tư được mở rộng và tăng cường hơn trong khuôn khổ Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA). Chúng tôi trông đợi sẽ triển khai thực hiện Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN vào tháng 8/2010.

27. Chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính tại Nha Trang. Chúng tôi khẳng định lại các cam kết tự do hóa các dòng vốn với việc thông qua Kế hoạch Thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn ASEAN thống nhất. Chúng tôi vui mừng trước việc thỏa thuận Đa phương hoá Sáng kiến Chiangmai (CMIM) bắt đầu có hiệu lực ngày 24/3/2010 và việc kiến nghị thành lập Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF).

Chúng tôi nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của các nỗ lực đồng bộ về năng lượng và an ninh lương thực, tự do hóa vận tải, kể cả việc thành lập một thị trường hàng không duy nhất trong ASEAN vào 2015 như đã nêu trong Kế hoạch Thực hiện AEC và các hợp tác chuyên ngành khác.

28. Để thúc đẩy hơn nữa hơn nữa tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện theo đúng tiến độ các biện pháp được xác định trong Kế hoạch thực hiện của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Vì mục đích đó, chúng tôi giao cho các Cơ quan Chuyên ngành cấp Bộ xem xét thực hiện trong phạm vi phụ trách của mình nh nhằm bảo đảm việc phê chuẩn và thực hiện kịp thời cũng như phù hợp với các Hiệp định và Nghị định thư đã được ký kết. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan này nỗ lực tối đa, bao gồm việc dành đủ nguồn lực để thực hiện các biện pháp có tác động nhiều nhất đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN, có tính đến các mục tiêu cốt lõi của mỗi trụ cột trong bốn trụ cột trong Kế hoạch thực hiện của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Chúng tôi cũng giao các Bộ trưởng Kinh tế tăng cường đối thoại giữa khu vực công và khu vực tư nhằm hướng tới một Cộng đồng Kinh tế ASEAN hiệu quả và có ý nghĩa.

29. Chúng tôi vui mừng trước các thành tựu thực hiện các sáng kiến liên kết kinh tế giữa ASEAN với các đối tác đạt được từ ngày 1/1/2010, đặc biệt việc hiện thực hóa Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) ASEAN-Trung Quốc và ASEAN-Hàn Quốc; việc Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN-Australia-New Zealand và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ có hiệu lực.

Với Nhật Bản, chúng tôi sẽ cân nhắc phát triển hơn nữa các nội dung trong các chương về thương mại dịch vụ và đầu tư của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP). Chúng tôi ghi nhận rằng các Hiệp định Tự do Thương mại của ASEAN với từng đối tác đã cho phép hàng hóa xuất khẩu của ASEAN tiếp cận thị trường các đối tác thương mại lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, 2 nền kinh tế mới nổi của châu Á.

30. Chúng tôi ghi nhận các sáng kiến nhằm hướng tới sự liên kết khu vực rộng lớn hơn thông qua việc xem xét đồng thời các khuyến nghị của Hiệp định Tự do Thương mại Đông Á (EAFTA) và Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện Đông Á (CEPEA).

Chúng tôi trông đợi sẽ nhận được báo cáo tiến độ tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 vào tháng 10/2010 và sẽ trao đổi với các Đối tác Đối thoại về chiều hướng phát triển tương lai của cấu trúc khu vực trong đó ASEAN đóng vai trò nòng cốt.

Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC)

31. Chúng tôi ghi nhận và hoan nghênh kết của của Cuộc họp lần 3 Hội đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), đặc biệt là về những tiến bộ đạt được trong việc triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng ASCC. Chúng tôi hoan nghênh việc các Bộ trưởng phụ trách ASCC đã thông qua được Kế hoạch tuyên truyền ASCC.

32. Chúng tôi hoan nghênh việc thành lập Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) như buớc phát triển quan trọng trong sự phát triển của ASEAN.

Chúng tôi tin tưởng rằng ACWC sẽ góp phần tăng cường hợp tác khu vực và bổ trợ cho các nỗ lực quốc gia để thúc đẩy sự thịnh vượng, phát triển, trao quyền, và khả năng tham dự của phụ nữ và trẻ em trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Theo đó chúng tôi chỉ đạo các bộ trưởng ASEAN phúc lợi xã hội bảo đảm phân công phân nhiệm hợp lý giữa ACWC và AICHR.

33. Chúng tôi vui mừng ghi nhận Hiệp định ASEAN về Quản lý thiên tai và Ứng phó với tình trạng khẩn cấp (AADMER) đã có hiệu lực vào ngày 24/12/2009. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng đưa vào hoạt động đầy đủ Trung tâm Điều phối ASEAN về Cứu trợ nhân đạo và Quản lý thảm họa (Trung tâm AHA) như đã nêu trong AADMER và hoàn thành Quy trình Hoạt động chuẩn cho các thỏa thuận Dự phòng Khu vực và Điều phối Cứu trợ Thiên tai chung nhằm cung cấp kịp thời các hoạt động cứu trợ trong các tình huống khẩn cấp về nhân đạo.

Chúng tôi khuyến khích Trung tâm Điều phối ASEAN về Cứu trợ Nhân đạo và Quản lý Thảm hoạ xây dựng các mối liên kết và hợp tác với các trung tâm nhân đạo khác trong khu vực, kể cả với Trung tâm Ứng phó Nhân đạo của Liên hợp quốc tại Subang, Malaysia.

34. Trước mối đe dọa liên tiếp của các dịch bệnh, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục củng cố năng lực phòng bị và ứng phó. Chúng tôi yêu cầu các bộ trưởng và các quan chức xây dựng kế hoạch phòng ngừa bệnh dịch như đã nêu trong văn kiện ASCC dựa trên các đánh giá tổng thể năng lực dự phòng của khu vực về những khiếm khuyết trong ứng phó với dịch bệnh.

35. Chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 10 và Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 (AMRI+3) tổ chức tại Vientiane vào tháng 11/2009, đã góp phần nâng cao hợp tác về truyền thông trong xây dựng cộng đồng ASEAN và tạo cơ chế hợp tác ASEAN+3 trong lĩnh vực này.

36. Chúng tôi hoan nghênh tiến bộ đạt được trong việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học và Công nghệ (APAST) và các Lộ trình cho các chương trình thí điểm. Những chương trình này đã đưa ra các định hướng để triển khai triển khai các hoạt động về khoa học và công nghệ trong tương lai nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội. Chúng tôi cũng ghi nhận rằng con số đóng góp của các nước thành viên cho Quỹ Khoa học ASEAN đã đạt 93% mức dự kiến là 10 triệu USD.

37. Chúng tôi nhất trí tăng cường nhận thức về ASEAN, tạo ý thức chung về Cộng đồng ASEAN “của chúng ta” và ý thức Cộng đồng ASEAN và bảo vệ bản sắc văn hóa cũng như đa dạng văn hóa. Chúng tôi cũng hoan nghênh sáng kiến của các Bộ trưởng Nghệ thuật và Văn hóa ASEAN (AMCA) tại Hội nghị AMCA phát động Thành phố Văn hóa nhằm tăng cường bản sắc ASEAN và nâng vị thế của ASEAN trong khu vực cũng như trên trường quốc tế thông qua việc khuyếch trương văn hóa nghệ thuật ASEAN, khuyến khích các ngành công nghiệp sáng tạo của khu vực phát triển.

Thu hẹp khoảng cách phát triển

38. Chúng tôi tái khẳng định rằng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên của hợp tác nội khối ASEAN cũng như hợp tác giữa ASEAN với bên ngoài nhằm mục đích thúc đẩy liên kết ASEAN và giúp đạt được mục tiêu về một Cộng đồng ASEAN cân bằng, có tính thu nạp và bền vững hơn nữa.

39. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có những dự án tốt và các nguồn lực hợp lý để triển khai. Theo đó, chúng tôi chỉ đạo cho các Bộ trưởng chuyên ngành củng cố sự phối hợp và đẩy nhanh việc triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn II. Theo đó chúng tôi giao cho nhóm Đặc trách về IAI và Ban Thư ký ASEAN phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để bảo đảm Diễn đàn IAI về Hợp tác phát triển lần ba (IDCF-3) dự kiến diễn ra vào 2010 đạt kết quả tốt.

Quan hệ đối ngoại ASEAN

40. Chúng tôi bày tỏ sự hài lòng đối với các tiến bộ trong hợp tác của ASEAN với các đối tác bên ngoài trong các khuôn khổ của ASEAN +1, ASEAN+3 và tiến trình Đông Á. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu và những hỗ trợ tài chính của các đối tác bên ngoài dành cho ASEAN.

41. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ASEAN với các đối tác bên ngoài trong việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực, nâng cao liên kết nội khối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối trong ASEAN và mở rộng kết nối ASEAN ra cả khu vực.

42. Nhấn mạnh sự cần thiết phải kết thúc thành công các chương trình hành động, chương trình làm việc, các thỏa thuận hợp tác về thương mại, kinh tế và và văn hóa xã hội giữa ASEAN với các bên đối thoại, chúng tôi giao các Bộ trưởng chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các đối tác bên ngoài để đạt các mục tiêu trên.

43. Chúng tôi ghi nhận và ủng hộ tính tương hỗ và vai trò bổ sung cho nhau của tiến trình ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS), và các diễn đàn khu vực như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), để thúc đẩy hợp tác Đông Á và đối thoại hướng tới xây dựng một cộng đồng ở Đông Á. Theo đó, chúng tôi khuyến khích Nga và Mỹ tăng cường tham gia vào cấu trúc khu vực đang nổi lên, bao gồm cả khả năng các nước này tham gia EAS qua các thể thức phù hợp, có tính tới tính chất của EAS là diễn đàn của lãnh đạo, mở, và thu nạp.

44. Chúng tôi mong đợi tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 2 ngay tiếp sau Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 tại Hà Nội vào cuối năm nay và giao các quan chức của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Nga để tổ chức thành công sự kiện này.

45. Chúng tôi nhớ lại thỏa thuận giữa các Lãnh đạo ASEAN và Mỹ về việc tổ chức Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN-Mỹ lần thứ 2 vào năm 2010 và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị này để tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ vì hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Theo đó, chúng tôi chuyển lời mời Tổng thống Barack Obama tới dự hoạt động này do Việt Nam tổ chức vào năm 2010.

46. Chúng tôi nhắc lại thỏa thuận về việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 3 bên lề của Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 trong năm 2010 tại Hà Nội và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc trên các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

47. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao đề xuất của một số đối tác đối thoại của ASEAN muốn tổ chức Hội nghị Cấp cao với ASEAN. Theo đó, chúng tôi giao cho các Bộ trưởng có liên quan và các Quan chức cao cấp xem xét vấn đề này và khuyến nghị lại cho chúng tôi.

Các vấn đề quốc tế và khu vực

48. Chúng tôi đã thảo luận sâu rộng về tình hình kinh tế, tài chính thế giới và ảnh hưởng của nó tới khu vực của chúng ta. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ khuôn khổ G-20 để hướng tới sự phát triển mạnh, bền vững và ổn định. Chúng tôi đánh giá cao thông lệ tốt của G20 trong việc tham vấn một số tổ chức khu vực để nâng cao tính đại diện và phản ánh được nhiều hơn các quan điểm, cách tiếp cận. Theo đó, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Việt Nam với tư cách là Chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, và các Chủ tịch kế tiếp của ASEAN sẽ tiếp tục được mời đến dự các Hội nghị của G20 năm nay và các năm sau để chia sẻ những ý kiến có tính xây dựng, quan điểm và kinh nghiệm của ASEAN.

49. Chúng tôi tái khẳng định cam kết sớm kết thúc thành công Vòng đàm phán Doha trong với kết quả toàn diện và cân bằng, mang lại lợi ích cho tất cả các bên và bảo đảm Vòng Doha là vòng đàm phán vì phát triển. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ và duy trì chính sách mở cửa đối với thương mại khu vực và quốc tế.

50. Chúng tôi được Ngài Thủ tướng Myanmar Thein Sein thông báo lại các diễn biến chính trị gần đây và tiến triển của việc thực hiện Lộ trình cho nền Dân chủ, đặc biệt là chuẩn bị cho tổng tuyển cử tại Myanmar năm 2010. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa giải dân tộc ở Myanmar và việc tổ chức tổng tuyển cử một cách tự do, bình đẳng, và có sự tham gia của các đảng phái, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của Myanmar. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng Myanmar cần tiếp tục hợp tác với ASEAN và Liên hợp quốc trong quá trình này.

51. Chúng tôi hoan nghênh tất cả nỗ lực quốc tế trong việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, trong đó có việc triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân tại Washington và Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Chống phổ biến Vũ khí Hạt nhân sắp tới tại New York. Chúng tôi tái khẳng định sẵn sàng ủng hộ Philippines – Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm NPT 2010 để mang lại kết quả thành công cho Hội nghị, cho phép thi hành một cách cân bằng ba trụ cột của hiệp ước.

52. Chúng tôi ghi nhận sự phát triển gần đây trên Bán đảo Triều Tiên và tái khẳng định lập trường ủng hộ của chúng tôi vì một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên liên quan tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình.

Các vấn đề khác

53. Chúng tôi nhắc lại cam kết xây dựng một ASEAN lấy người dân làm trung tâm thông qua sự tham gia tích cực hơn nữa của người dân trong tiến trình xây dựng cộng đồng. Chúng tôi hài lòng với kết quả của Cuộc họp với Đại diện của Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tại Hà Nội ngày 8/4 và chúng tôi đã chỉ thị cho Ban thư ký ASEAN làm việc với đơn vị chức năng của AIPA để xây dựng thể thức thích hợp cho sự cộng tác giữa ngành hành pháp và ngành lập pháp của ASEAN trong tương lai.

54. Chúng tôi hoan nghênh kết quả Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất của Ủy hội Mekong (MRC) tổ chức vào ngày 4-5/4/2010 tại Thái Lan, trong đó có Tuyên bố “Đáp ứng nhu cầu, Tạo sự cân bằng: Hướng tới sự phát triển bền vững của Lưu vực sông Mekong”, nhấn mạnh sự cần thiết trong việc sử dụng bền vững, quản lý và phát triển nguồn nước và các tài nguyên liên quan của Mekong để mang lại lợi ích cho các quốc gia và người dân ở trong và ngoài lưu vực. Chúng tôi cũng hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức “Đối thoại Quan hệ đối tác phát triển tiểu vùng Mekong” trong năm 2010, đây sẽ là cơ sở tốt cho đối thoại và chia sẻ thông tin giữa các đối tác hướng tới sự hài hòa trong triển khai các dự án và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

55. Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam đăng cai Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khu vực Đông Á tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 6-7/6/2010). Là một trong những sự kiện khu vực quan trọng của WEF, WEF Đông Á 2010 tại Việt Nam sẽ trở thành nền tảng tốt cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và các nhà hoạt động chính sách trên khắp Châu Á, trong đó có các nước ASEAN để trao đổi quan điểm về tăng cường và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; để thảo luận và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề khu vực và toàn cầu.

56. Chúng tôi nhất trí với việc hoán đổi vai trò Chủ tịch ASEAN giữa Indonesia và Brunei Darussalam và hoan nghênh Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2011. Về việc này, chúng tôi khẳng định rằng sự hoán đổi sẽ không phải là tiền lệ trong tương lai./.