[Video] Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
    • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Trên cơ sở kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp này, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nga. Truyền hình Thông tấn xin giới thiệu tóm tắt những nội dung chính của văn kiện quan trọng này.