Tuyên bố của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại sân bay Bắc Kinh (5/11/1991)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam đêm 5/11/1991