Tuyên bố của Tổng thống Bill Clinton về việc Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 194, ngày 12/7/1995