Tuyên bố của tổng thống Sukarno tại cuộc họp với các nhà báo tại Hà Nội ngày 28/6/1959

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 28/6/1959