[Photo] Tuyên dương tập thể, cá nhân tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

  Nhân vật liên quan

  • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 18/10/2021) Chiều 18/10/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh dự Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang dự buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 • Các đại biểu chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 • (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 • Đại diện thường trú Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lễ tuyên dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Đại biểu nữ thuộc Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lễ tuyên dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Các cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem các phương tiện của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem các phương tiện của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Các phương tiện của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Các phương tiện của lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)