Tuyên Quang với chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947

Hà Nội (TTXVN 24/10/2017) Ngày 24/10/2017, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang với chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947”. Tham dự hội thảo có đại biểu các cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng; Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Thu - Đông năm 1947, thực dân Pháp huy động lực lượng mở cuộc tiến công lớn lên Việt Bắc nhằm phá hoại cơ quan đầu não kháng chiến của ta với mưu đồ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ở vị trí trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, là cầu nối giữa trung du, đồng bằng Bắc bộ với biên giới Việt – Trung, Tuyên Quang là nơi quân đội Pháp dự định làm điểm hợp quân, đồng thời là địa bàn tập trung tấn công chủ lực, cơ quan đầu não và tiềm lực kháng chiến của ta. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Tuyên Quang đã đồng tâm, hiệp lực, triệt để tiêu thổ kháng chiến, vừa độc lập chiến đấu, vừa phối hợp với bộ đội chủ lực sẵn sàng đánh địch.
 Trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, Tuyên Quang trở thành nỗi kinh hoàng của giặc Pháp với những trận đánh đã đi vào lịch sử. Chiến thắng Bình Ca (tỉnh Tuyên Quang) đánh dấu chuyển biến quan trọng về tình hình chiến cuộc, là chiến thắng mở đầu cho những chiến công vang dội trên mặt trận sông Lô như: Chiến thắng Cây số 7 (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), chiến thắng Đầm Hồng – Vật Nhèo (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang)… Những trận đánh liên tiếp trên sông Lô, sông Gâm, trên tuyến Quốc lộ 2… đã giáng cho thực dân Pháp những đòn chí tử, góp phần quan trọng đập tan cuộc tấn công đầy tham vọng của đội quân viễn chinh Pháp, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
Tại hội thảo các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia đã trình bày tham luận về các nội dung: tình hình quốc tế và tình hình Việt Nam nói chung và Tuyên Quang nói riêng trong năm đầu toàn quốc kháng chiến đến Thu – Đông năm 1947; phân tích âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp khi mở cuộc tấn công lên Việt Bắc; trình bày chủ trương, kế hoạch và khẳng định vai trò của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp; phân tích cụ thể, chi tiết, quá trình tích cực chuẩn bị về mọi mặt, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông năm 1947 trên địa bàn Tuyên Quang… Trên cơ sở đó, hội thảo rút ra một số kinh nghiệm quý báu và việc phát huy truyền thống quê hương cách mạng qua các giai đoạn lịch sử cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định vai trò, sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp. Đồng thời cũng khẳng định vai trò, đóng góp của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang với Chiến thắng Việt Bắc 1947, đặc biệt là trong việc xây dựng căn cứ địa, là hậu phương vững chắc có những đóng góp về mặt quân sự trong việc đẩy lùi cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp. Những chiến thắng ở Tuyên Quang không chỉ có vai trò, ý nghĩa quan trọng góp phần vào chiến thắng của nhân dân Việt Nam, mà đánh dấu sự thất bại trong chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, khẳng định niềm tin và đặt tiền đề cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Những kết quả đã đạt được trong Chiến thắng Việt Bắc còn góp phần vào bước phát triển của tình đoàn kết chiến đấu của ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia.
Cũng theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Quang Hải, từ thực tế chiến đấu ở Tuyên Quang nói riêng và chiến trường Việt Bắc đã cho những bài học kinh nghiệm. Đó là, bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắc; bài học về dự báo sát đúng tình hình âm mưu và hành động của địch để đề ra chủ trương và chỉ đạo kịp thời chính xác.../.
                                                                                                                      Vũ Quang Đán