[Photo] UNESCO công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 02/12/2016) Ngày 1/12/2016, Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

  • Toàn cảnh cuộc họp của Ủy ban liên quốc tế của UNESCO tại Addis Ababa, Ethiopia 

  • Đoàn Việt Nam tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO, diễn ra tại thành phố Addis Ababa, nước Cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia.

  • Hình thức diễn xướng dân gian là nghi lễ chính, trung tâm của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

  • Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Nét văn hóa dân gian của người Việt. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Nét văn hóa dân gian của người Việt. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

  • Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương). Ảnh: Minh Đức - TTXVN