[Infographics] Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc GiangNguyễn Văn Gấu

Hà Nội (TTXVN 26/6/2024) Ngày 26/6/2024, tại Tỉnh ủy Bắc Giang diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thôi giữ chức vụ Ủy viên Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.