[Infographics] Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải

Hà Nội (TTXVN 25/6/2024) Chiều 25/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải.