V. Chính sách Phòng thủ và An ninh chung (CSDP)

Nhằm mở rộng không gian địa chính trị, tháng 12/2017, 25 nước thành viên EU đã ký Thỏa thuận hợp tác cấu trúc thường trực về quốc phòng (PESCO), thiết lập một khung pháp lý bắt buộc về mặt pháp lý để tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng.

Để tham gia PESCO, các nước thành viên phải đáp ứng 2 điều kiện gồm:

(i)                Tham gia vào các lực lượng quốc phòng đa quốc gia và vào các hoạt động của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu (EDA) trong lĩnh vực phát triển năng lực quốc phòng, nghiên cứu, mua sắm vũ trang;

(ii)              Cung cấp các đơn vị chiến đấu và hỗ trợ hậu cần cho nhiệm vụ giải trừ quân bị, nhân đạo và giải cứu, phòng ngừa xung đột và gìn giữ hòa bình.

Năm 2017, Quỹ Quốc phòng Châu Âu được thành lập để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển công nghệ và liên kết sản xuất công nghiệp các sản phẩm quốc phòng. Tính đến năm 2020, Quỹ đã đầu tư 90 triệu EUR cho lĩnh vực nghiên cứu và 500 triệu EUR cho lĩnh vực phát triển. Tháng 4/2019, Nghị viện châu Âu (EP) đã phê chuẩn các biện pháp giúp Quỹ này tăng ngân sách lên 13 tỷ EUR giai đoạn 2021-2027 để tài trợ các dự án nghiên cứu chung.

 [Nguồn: Bộ Ngoại giao]