[Infographics] Vai trò của các nền kinh tế APEC đối với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/11/2018)