[Photo] Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

 • Vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình của rừng ngập mặn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

 • Vẻ đẹp thanh bình của rừng ngập mặn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

 • Vườn Quốc gia Xuân Thủy là nơi thiên nhiên và con người giao hòa, người dân khai thác rau câu dưới tán rừng ngập mặn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

 • Vườn Quốc gia Xuân Thủy là nơi thiên nhiên và con người giao hòa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

 • Vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình của rừng ngập mặn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

 • Vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình của rừng ngập mặn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

 • Rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

 • Cò trắng là loài động vật phổ biến tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

 • Cò trắng là loài động vật phổ biến tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

 • Một góc rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

 • Các loài chim tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

 • Cua càng đỏ - loài động vật giáp xác rất phổ biến tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

 • Cù kỳ, một trong các loài động vật tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

 • Đàn chim Choắt kiếm ăn và trú đông trong Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Tư liệu VQG Xuân Thủy - TTXVN phát

 • Cò mỏ thìa là một trong những động vật quý hiếm trong Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Tư liệu VQG Xuân Thủy - TTXVN phát