[Photo] Về nơi đầu nguồn Pác Bó (Cao Bằng)

Hà Nội (TTXVN 22/02/2023) Hang Pác Bó tại xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Hang Pác Bó (còn gọi là hang Cốc Bó) có diện tích 80m2, ngay cửa hang có dòng chữ 8/2/1941 do chính tay Bác khắc lên để đánh dấu mốc thời gian Người đến đây sinh sống và làm việc. Trong hang còn tấm phản gỗ, Bác nằm nghỉ; bếp lửa sưởi ấm; bàn đá nơi Bác ngồi làm việc, tảng đá Bác ngồi câu cá...

  • Núi Các-Mác, suối Lê-nin tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó . Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

  • Cửa hang Cốc Bó, nơi có dòng chữ 8/2/1941 do chính tay Bác khắc lên để đánh dấu mốc thời gian Người đến đây sinh sống và làm việc . Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

  • Bàn đá nơi Bác Hồ ngồi làm việc. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

  • Khách tham quan hang Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

  • Tấm phản trong hang Pác Bó, nơi Bác Hồ nằm nghỉ ngơi. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

  • Bếp lửa trong hang Pác Bó tại xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN