[Video] 70 năm Nhiếp ảnh cách mạng và những đóng góp của TTXVN

Hà Nội (TTXVN 15/3/2023) Ngày 15/3/1953 tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam, từ đó ngày này được lấy làm ngày truyền thống của hai ngành nhiếp ảnh và điện ảnh. 70 năm qua, nhiếp ảnh Việt Nam đã tạo nên pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá về chiến tranh chống ngoại xâm, chiến tranh vệ quốc, về đất nước, con người Việt Nam; về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và trong dòng chảy đó, có thể nói, các thế hệ phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) góp phần làm rạng rỡ nền nhiếp ảnh Việt Nam.

70 năm Nhiếp ảnh cách mạng và những đóng góp của TTXVN