[Video] Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022)

Hà Nội (TTXVN 22/12/2022)

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc