[Video] Sôi động du lịch 2 chiều Việt Nam - Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2023

Gần 1,5 triệu khách Hàn Quốc đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023, chiếm 30% tổng lượng khách quốc tế và là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Đây là một dấu hiệu phục hồi tích cực của du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Sôi động du lịch 2 chiều Việt Nam - Hàn Quốc