Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 195, ngày 13/7/1995