[Photo] Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN (7/1995)

  •  

  •