[Infographics] Việt Nam có 2 trong top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Hà Nội (TTXVN 14/10/2022) Danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới mới được Nhà xuất bản Elsevier công bố gồm những người có bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong giai đoạn 1960 - 9/2022. Việt Nam có 37 nhà khoa học trong danh sách này, trong đó có hai nhà khoa học trong top 10.000 là Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn và Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.