Việt Nam-Cộng hòa Đông Uruguay: Những Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết

- 2007:

         + Hiệp định khung về thương mại và đầu tư

         + Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ,

         + Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước,

         + Thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại và Dịch vụ quốc gia Uruguay và Phòng Công nghiệp Uruguay

- 2009: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

- 2010: Hiệp định hợp tác khoa học-công nghệ

-2012: Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) và Cơ quan xúc tiến thương mại-đầu tư Uruguay

- 12/2013: Hiệp định tránh đánh thuế song trùng; Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa hai Chính phủ

- 4/2019:

          + Biên bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực giáo dục

          + Biên bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực văn hóa

- 4/2023: Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay…

                                                                             (Cập nhật đến tháng 4/2023)