[Video] Việt Nam-Cuba: Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sâu nặng nghĩa tình

Hà Nội (TTXVN 24/4/2023)