[Infographics] Việt Nam đạt được nhiều thành tựu lớn trong sản xuất lương thực

Hà Nội (TTXVN 19/3/2020) Sau 10 năm thực hiện “Đề án an ninh lương thực”, nông nghiệp nước ta nói chung, sản xuất lương thực nói riêng, đã đạt được nhiều thành tựu lớn, toàn diện.